Forside

Jørgen Hersaa

Jeg er en gammel dansk arkitekt, født den 8.6.1923 i Odense, som har rejst i mange lande også i forbindelse med mit arbejde, herunder 12 lande i Afrika og 33 stater i USA, samt Mellemøsten, Brasilien, Indien, Iran, Nepal, Thailand, Rusland, Færøerne og de gamle danske øer i Vestindien. Jeg blev gift i 1945 med Inge Margrethe Nielsen, og vi har 3 børn, 5 børnebørn og pt. 7 oldebørn.

Uddannelse

Jeg var i bygningspraktik afsluttet med konstruktøreksamen fra Odense Tekniske Skole i 1944, blev optaget 1945 på Kunstakademiets Arkitektskole i København og studerede under professorerne Kay Fisker, Mogens Koch, Steen Eiler Rasmussen og fik afgang som arkitekt hos professor Palle Suenson i 1949. Som en forberedelse til arkitektstudiet opmålte jeg Vor Frue Kirke i Odense, som blev optaget i værket ’Danmarks Kirker’.

Arbejder i Kenya

Fra 1949 arbejdede jeg for det britiske arkitektfirma Jackson & Hill i Nairobi med:

 • Trypanosomiasis center i Mwanza
 • Hospital i Nakuru
 • Sadler House i Nairobi
 • Industrielle projekter i Nairobi, Mombasa og Dar-Es-Salaam.

Arbejder i Iran

Fra 1955-1961 arbejdede jeg for det rådgivende firma Kampmann Kierulff & Saxild som arkitekt for følgende opgaver:

 • Bygningerne for havneadministrationen i Khorramshahr og Bandar Shahpour
 • Et 300-sengs hospital i Teheran for den iranske nationalbank, som siden er opført
 • Projektering af Sar Bandar, en helt ny lille by som aflastning for havnebyen Bandar Shahpour (nu Bandar Khomeini), et arbejde som blandt andet omfattede:
 • Udarbejdelse af en byplan med el-og vandværk, stationsbygning, bazaar, skole, moske, sportsplads, vej- og forsyningssystem, samt byggeri til genhusning af de godt 4000 mennesker, som måtte flytte fra havneområdet til den nye forstad inde på fastlandet
 • Tegninger til arbejder- og funktionærboliger i denne forbindelse.

Arbejder i Danmark

I 1962 oprettede jeg min egen tegnestue i København, hvor de første opgaver var kollegier for Polyteknisk Kollegiebyggeselskab som:

 • Paul Bergsøe kollegiet i Søllerød med 416 værelsesenheder, inspektørbolig og fællesbygning
 • Trørød kollegiet ved Gøngehusvej med 96 rækkehuse for gifte studerende, med vuggestue og fællesbygning
 • Viggo Jarls kollegium i Virum med værelser og værksteder for billedhuggere og malere samt festsal og inspektørbolig
 • Lundtoftekollegiet, forprojekt med 170 enkelt- og 211 dobbeltværelser, vuggestue, vaskeri og fællesbygning

For SAS piloter:

 • Feriecenter ved Lemvig med 156 lejligheder, restaurant og svømmehal, sammen med  arkitekterne Axel Nielsen og Gunnar Bertelsen

For Københavns og Storstrøms amtsråd hospitalsopgaver igennem 22 år:

 • Omstrukturering og modernisering af Gentofte og Nykøbing Falster sygehuse incl.
 • operationsstuer, fødestuer og skyllerum, etc.
 • 2 auditorier og lægebibliotek
 • Daghospital i tidligere elevfløj
 • Plejehjem for kronisk syge i Rødovre, Gentofte og Tåstrup
 • Rådgivningscenter i Rødovre
 • Pilotprojekt for Herlev hospital på Gentofte

For Dansk Metal:

 • Konferencecenter i Jørlunde med auditorium og svømmehal, sammen med arkitekterne Axel Nielsen og Gunnar Bertelsen
 • Om- og tilbygning af Lyngsiehus

For Byggefagene:

 • Hovedsædet på hjørnet af Mimersgade og Rådmandsgade

For Minnesota Mining and Manufacturing Company:

 • Hovedsædet i Herstedøster, udvidet to gange

For fabrikant Svend Bergsøe:

 • Om- og tilbygning på godset Skarridsø
 • Kantinebygning i Glostrup

For Peter Fischer-Hansen:

 • Enfamiliehus, Krathusvej 30, Charlottenlund
 • Ombygning af tre bevaringsværdige pakhuse i København til moderne kontorer.

Skriftlige arbejder

I 1976 blev jeg inviteret af The American Studies Association til at skrive et Paper og give en forelæsning i The Smithsonian Institution i Washington DC i anledning af USA’s Bicentennial Year med emnet:
Interrelations of US – Scandinavian Architecture 1876 – 1976

6 Kronikker i Flensborg Avis:

 • Rejsebrev fra hertugdømmerne I og II, 1984
 • Fra det andet grænseland I og II, 1984
 • Fra Halland til Holsten I og II, 1986
 • I værket ’Danmarks Kirker’:
 • Opmåling af Vor Frue Kirke i Odense.

Publikationer

 • ’Polyteknikeren’ 1965 – Paul Bergsøe kollegiet
 • ’Arkitektur’ 1976 – Viggo Jarls kollegium
 • ’L’Architettura’ 1977 – Viggo Jarls kollegium
 • ’Arkitektur’ 1982 – Konference center
 • ’Zeitschrift für Architektur’ 1982 – Konference center

Fra et Frank Lloyd Wright hus i Chicago