Paul Bergsøe Kollegiet

Paul Bergsøe Kollegiet

I 1965 fik jeg en henvendelse fra Polyteknisk Kollegiebyggeselskab om projektering af et kollegium, hvor grunden endnu ikke var endeligt fundet. Det var professor Hyldgaard-Jensen, som kontaktede mig med det for øje, at vi sammen kunne finde det helt rigtige sted.

Det lykkedes, og stedet blev Kofoedsminde ved Skodsborgsvej 190, 2850 Nærum, et parkområde ejet af fabrikant Svend Bergsøe og hvor der også var en lille sø, hvor der var blevet fremdrevet åkandeblomster, som blev eksporteret til London per fly. Terrænet var meget kuperet og jeg benyttede derfor den dengang nyeste teknik med luftfotogrammetri til at placere de enkelte kollegiehuse rigtigt i forhold til hinanden. Kollegiet skulle i henhold til byggeudvalget udføres som præfabrikeret byggeri med henblik på hurtig montering på stedet.

Jeg valgte at fordele de 416 værelsesenheder på 16 to-etages huse, hvor gavlelementerne blev udført med udvendig beklædning af 6 cm gule, udvalgte teglsten på 6 cm beton med 6 cm isolering og 12 cm betonbagmur med rustfri zigzag bindere. Da jeg ikke ønskede, at det skulle ligne almindeligt murværk, blev teglfacaden udført med skærende lodrette fuger.

Brystningerne i vindueselementerne var med søsten af valnøddestørrelse, særligt udvalgt i havnedepotet i København. I forprojektet havde jeg tage med hældning, båret af udkragede betonbjælker, som i virkeligheden blot var en fortsættelse af skillevæggene imellem værelserne.

På grund af den stramme økonomi måtte tagene imidlertid spares, men de udkragede bjælker forblev og gjorde god fyldest, da tagene mange år senere blev reintroduceret ved et andet arkitektfirma, efter at jeg havde lagt op.

Kontorchef Vagn Jensen fra undervisningsministeriet havde krævet, at prisen per værelsesenhed skulle holdes inden for 30.000 kr, eller 12 millioner for hele projektet, hvilket også dengang var uhørt lavt. Professor Hyldgaard-Jensen var en ildsjæl, som ryddede modstand og vanskeligheder af vejen med gå på mod og idealisme.

Siden fulgte Trørød kollegiet med 96 lejligheder for gifte studerende, vuggestue og fælleshus, samt Viggo Jarls kollegium med værelser for billedhuggere og malere, og endelig Lundtofte kollegiet med 170 enkelt- og 211 dobbeltværelser og fælleshus, men her slog den daværende regering bremsen i, låne- og afdragsbetingelserne for kollegiebyggeri var blevet for belastende for samfundsøkonomien.

Jørgen Hersaa
Arkitekt M.A.A.